Het bedrijf

KINDERSPEL is een uniek keurings- en controlebedrijf dat zich richt op al wie actief is in de sector van speeltoestellen en speelterreinen. KINDERSPEL attesteert, controleert en certificeert speeltuigen en -terreinen met het oog op een maximale veiligheid van spelende kinderen en hun begeleiders.

Dankzij de sterk uitgebouwde adviserende functie en de gepersonaliseerde aanpak begeleidt KINDERSPEL u bij elk project van initieel idee tot afgewerkt project. Sinds de oprichting in 2011 wist KINDERSPEL een unieke voorsprong en expertise op te bouwen in de sector en zich op te werpen tot de preferentiële partner in zowel private als openbare speelprojecten. KINDERSPEL is ontstaan naar aanleiding van het KB betreffende de uitbating van speelterreinen en is intussen uitgegroeid tot dé referentie in de sector.

KINDERSPEL is een initiatief van DMK Recrea Services bvba, een dienstverlenend bedrijf met gediversifieerde en gespecialiseerde activiteiten gericht op uitbaters van speelterreinen en constructeurs van speeltoestellen.

 

Visie

Het team achter KINDERSPEL wordt gedreven door de grote noodzaak aan een onafhankelijk kenniscentrum dat samen met de klant werk maakt van een individueel en op maat uitgestippeld veiligheidsbeleid. KINDERSPEL bekijkt daarbij de nieuwe wetgeving niet als een last maar als een opportuniteit.

KINDERSPEL behandelt de klant als een ervaren en volwaardige partner, met ruime inspraak in de activiteiten. En net op dat vlak situeert zich de meerwaarde van KINDERSPEL ten aanzien van andere keurings- en controleorganen.

Tot op de dag van vandaag is KINDERSPEL trouw gebleven aan deze methodiek en heeft die intussen ook geïmplementeerd in andere activiteiten.

Medewerkers

KINDERSPEL drijft op een klein, dynamisch team van gelijkgestemden, elk met hun eigen specialisatie. Hierdoor kunnen we een gerichte multidisciplinaire en complementaire aanpak garanderen. Wie allemaal binnen KINDERSPEL aan de slag is, kunt u hier bekijken. Maak nu kennis met uw specialisten.