Risico analyse

<< Terug naar alle diensten

Risico analyse

De risicoanalyse is het werkmiddel bij uitstek om het veiligheidsniveau van producten en diensten te bepalen op een objectief aantoonbare manier. Daarbij wordt steeds gebruik gemaakt van aangepaste parameters naargelang de situatie.

De EN 1050 norm beschrijft duidelijk welke stappen een risicoanalyse moet inhouden. Hoewel de 6 noodzakelijke stappen duidelijk omschreven werden, zijn er toch nog steeds risicoanalysten die in de fout gaan en slechts een gedeeltelijke analyse voorleggen, waardoor de uitbater van een speelterrein niet voldoet aan de vereisten van het KB.

KINDERSPEL is onbetwistbaar voorloper inzake een duidelijke én volledige rapportage. onze analyserapporten zijn tot in de kleinste details conform aan de verwachtingen van het KB en laten geen ruimte voor foute interpretaties. Niettegenstaande hun grondigheid zijn ze toch voor iedereen makkelijk te begrijpen en dus werkbaar in de praktijk.

Contacteer ons nu