Periodieke controle

<< Terug naar alle diensten

Met veiligheid wordt niet gelachen! Net daarom is een jaarlijkse periodieke controle van speelterreinen bij wet verplicht. Enkel zo kan op langere termijn een veilige werking van de speeltoestellen gegarandeerd worden.
 
De gespecialiseerde controleurs van KINDERSPEL beschikken over een ruime bagage, een bewezen ervaring en een gedegen kennis van de EN normen. Bovendien zijn ze helemaal thuis in alle technieken die aangewend worden bij het produceren en installeren van speeltoestellen. Zo kunnen ze perfect pro-actief tewerk gaan en mogelijke toekomstige veiligheidsrisico’s inschatten.

De periodieke controle kan eventueel resulteren in het wijzigen of bijsturen van eerder genomen preventiemaatregelen.

Contacteer ons nu